Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Program realizowany jest według zasad określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest skierowany dla osób
w wieku 35-65 lat.
W ramach Programu dokonany zostaje pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena wskaźnika masy ciała (BMI) oraz wykonane są badania laboratoryjne: poziom cholesterolu (pełny lipidogram – cholesterol całkowity, cholesterol LDL, HDL, trójglicerydy) oraz glukozy we krwi.
Na podstawie wywiadu oraz wyników badań laboratoryjnych określony zostanie stopień ryzyka zachorowania przez pacjenta na schorzenia układu krążenia i cukrzycę oraz zostanie udzielona odpowiednia porada edukacyjna.

Więcej informacji o programie CHUK