Dla pacjenta

PORADNIA LEKARZA POZ

W naszym gronie znajdziecie lekarzy rodzinnych, internistów oraz pediatrów, którzy dbają o zdrowie całej rodziny, w razie potrzeb kierując do odpowiedniego specjalisty.

W naszej poradni dbamy także o cykliczne bilanse dzieci oraz propagujemy zdrowy tryb życia.

Nasi lekarze:

 • Bożena Adamiec – specjalista chorób dzieci
 • Tadeusz Kasperek – specjalista chorób dzieci
 • Dorota Zajda – specjalista chorób wewnętrznych
 • Urszula Blicharz – specjalista medycyny rodzinnej
 • Agnieszka Sierotowicz – specjalista medycyny rodzinnej
 • Artur Nikorowicz – lekarz internista
 • Anna Gołębiewska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej
 • Katarzyna Sobol – specjalista medycyny rodzinnej
 • Paulina Gloc – w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • Marta Pajdzik- w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • Olha Shuliak – w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
  (biegła znajomość języka ukraińskiego i polskiego)
GABINET PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ

Nasz zespół pielęgniarski dba o szczepienia dzieci i dorosłych – zarówno refundowane, jak i komercyjne, a także wykonuje podstawowe badania zlecone przez lekarzy.

Pielęgniarka środowiskowa zapewnia opiekę medyczną obłożnie chorym w ramach wizyt domowych – na zlecenie lekarzy wykonuje zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta: iniekcje, wlewy dożylne, zmiany opatrunków.

Położna środowiskowa udziela porad w ramach edukacji przed- i poporodowej w placówce, a także wykonuje obowiązkowe wizyty petronażowe w domach pacjentów, otaczając opieką kobietę w połogu oraz noworodka.

Nasze pielęgniarki i położne:

 • Bogumiła Michnowicz – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Ewa Kocur – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Iwona Krywult – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Sylwia Sulawa – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna ,szczepienia
 • Aneta Pająk – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, szczepienia
 • Dorota Maślanka – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Magdalena Mysiara – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Beata Kasperek – położna środowiskowa
BADANIA

W ramach podstawowych badań lekarskich wykonacie Państwo u nas:

 • EKG
 • oznaczenie glukozy
 • CRP
 • antygen diagnostyczny

Badania USG i RTG wykonacie Państwo – w ramach współpracy –  w placówce DIAGNOMED – ul. Komorowicka 23, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 816-64-01
KINESIOMEDICA- ul. Oświęcimska 39, 43-316 Bielsko-Biała,
tel.  (32) 356-68-00 lub 784-441-174
Badanie USG wykonujemy również w naszej placówce przy
ul. Reymonta 5, 43-300 Bielsko-Biała.
Obowiązuje rejestracja.
Wymagane jest skierowanie.

Badania laboratoryjne wykonacie Państwo – w ramach współpracy – w placówce:
– osoby do 18 roku życia  BIRONT Laboratorium Analiz Medycznych (punkt pobrań) –
ul. Braci Gierymskich 5, 43-300 Bielsko-Biała.
Materiał pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 13:00, sobota od 08:00 do 10:00.

– osoby powyżej  18 roku życia: punkt pobrań krwi w przychodni „MEDKUR L-P” przy
ul. Reymonta 5, 43-300 Bielsko-Biała w wyznaczonych dniach: wtorek, środa, czwartek od 07:30 do 09:00 oraz w punktach laboratorium DIAGNOSTYKA od poniedziałku do soboty.

Badania laboratoryjne można wykonać bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza POZ.

Badania bez skierowania są możliwe, ale wymagają opłaty.

Badania w Poradni MEDKUR – POZ wykonacie w dogodnym dla siebie terminie, w czasie godzin otwarcia naszej placówki. Badania wykonywane są w ramach świadczeń NFZ oraz prywatnie (za opłatą) dla pacjentów nie posiadających ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Program realizowany jest według zasad określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest skierowany dla osób
w wieku 35-65 lat.
W ramach Programu dokonany zostaje pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena wskaźnika masy ciała (BMI) oraz wykonane są badania laboratoryjne: poziom cholesterolu (pełny lipidogram – cholesterol całkowity, cholesterol LDL, HDL, trójglicerydy) oraz glukozy we krwi.
Na podstawie wywiadu oraz wyników badań laboratoryjnych określony zostanie stopień ryzyka zachorowania przez pacjenta na schorzenia układu krążenia i cukrzycę oraz zostanie udzielona odpowiednia porada edukacyjna.

Więcej informacji o programie CHUK  NFZ- informator o terminach leczenia

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy

Deklarację możecie Państwo złożyć osobiście w naszych placówkach lub online za pomocą Internetowego Konta Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że Poradnia MEDKUR POZ na wniosek pacjenta lub podmiotu uprawnionego wydaje wydruki, kopie lub wyciągi dokumentacji medycznej pobierając opłatę zgodnie z poniższym zapisem ustawy:
Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Wyżej wymienione opłaty nie są pobierane w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ