Punkt pobrań krwi przy ul. Reymonta 5

Informujemy, że nasza przychodnia ma podpisaną umowę z Laboratorium Analiz Medycznych Anna i Eugeniusz BIRONT.
Krew do badań można pobrać przy ul. Reymonta 5 we wtorki i czwartki od 7:30 do 8:00 oraz przy ul. Braci Gierymskich 5
w godzinach 07:00-13:00 od poniedziałku do piątek oraz soboty od 8:00 do 10:00.
W laboratorium można wykonać badania zlecone przez lekarza jak również na własny koszt.