Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu .:
„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym
z Funduszy Europejskich zostało umieszczone w zakładce Projekty Unijne
.
Zapraszamy do zapoznania się.