Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania nr 2/EFRR/10.1/2022

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania nr 2/EFRR/10.1/2022:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości i poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reymonta 5, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny i sprzęt IT RPO WSL 2014 – 2020
Oferty należy złożyć w dni robocze
 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2022 do godz. 16:00 w siedzibie NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. lub poprzez Bazę konkurencyjności w sposób wskazany w zapytaniu ofertowym.
Więcej informacji w zakładce Projekty Unijne