ZAPROSZENIE!

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania
nr 1/E-POZ/2023


Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowaniaw ramach projektu .:

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym
z Funduszy Europejskich.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2023 do godz. 13:00 w sposób wskazany w zapytaniu ofertowym.


Szczegółowe informacje w zakładce Projekty Unijne